Sociaal Memo

Sociaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die de deskundige op het gebied van sociale zekerheid en zorg bijna elke werkdag nodig heeft. Sociaal Memo bevat gegevens over het huidige jaar en drie voorafgaande jaren en verschijnt twee keer per jaar (januari en juli).

Bestellen

Sociaal Memo

Sociaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die de deskundige op het gebied van sociale zekerheid en zorg bijna elke werkdag nodig heeft.

Sociaal Memo Verdiepingsmemo’s

Sociaal Memo Actueel

Geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de afgelopen maanden in de sociale zekerheid.

Sociaal Memo Arbeid & Inkomen

Beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s arbeid en inkomen.

Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg

Beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s arbeidsongeschiktheid en zorg.

Sociaal Memo Kind & Gezin

Beschrijft op kernpunten de in Nederland geldende relevante weten regelgeving voor kinderen en hun ouders en richt zich met name op de aspecten familierecht, (jeugd)zorg en inkomen.

Sociaal Memo Ouderen

Beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op het thema Ouderen.